0938.333.767Mẫu Tường Cây Xanh

MẢNG RÊU XANH NỘI THẤT

Liên hệ

Mảng rêu xanh được làm từ rêu tuần lộc mặc dù được xử lý và không hoạt động nhưng vẫn mang nhiều lợi ích tương tự mà các bức tường cây xanh mang lại.

Tel + Zalo: 0938333767